Privacyverklaring

Kevin Lanslots – iltis shop verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, Kan u ons contacteren via info@iltisshop.be  

 
Verwerkingsdoeleinden
Kevin Lanslots – iltis shop verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en facturatie.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden. Tenzij dit noodzakelijk is uw bestelling te voltooien. (Bv, het rechtstreeks verzenden vanuit de leverancier naar de klant.)

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@iltisshop.be

Direct marketing
Uw gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing.
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klachten
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop